Figurer och föremål
sid 1
 


[ Figurer sid 2 | Figurer sid 3 | Tillbaka l Home ]

 

Gubbar och föremål som Lennart karvat/täljt ur befintliga stubbar och stenar, rötter och grenar. Dekorationer, inbrända mönster, lack o.s.v. har tillkommit hemma vid köksbordet i Ljusne.

 

o

o

 


[ Figurer sid 2 | Figurer sid 3 | Tillbaka l Home ]