Lennart Plahn
1924 - 2009

 


Foto; Torne Rösth, SKK
 

Den okände konstnären

 

 

 

I Hälsingeskogen, nordväst om sjön Norrbränningen, tillbringade Lennart Plahn nästan all sin fritid. Redan vid 15 års ålder (1939) hittade Lennart en stuga som han senare, och med skogsbolagets goda minne, fick använda som sin egen livet ut. Tillsammans med djur, fiskar och fåglar skapade han en sagovärld, som varje författare borde avundas. Abborrar i tjärnen åt ur hans hand. Grävlingen Buster följde Lennart likt en hund och han "matade in" tranorna med potatis.

Med cykel, båt och till fots tog han sig den långa vägen från bostaden i Ljusne till stugan. All materiel, bar och släpade han på detta sätt. Lennart berättar själv hur han bar 300 tegelstenar till stugan, genom att ta 10 stycken åt gången i ryggsäcken.
Klicka här för Lennarts färdväg!

oKlicka här för information.
Dörren från/till Lennarts stuga.
VÄLKOMMEN IN

Med stor fantasi och skicklighet formade han "gubbar" och allehanda föremål av rötter, grenar, stubbar och stenar. Han levde i samklang med naturen och befolkade sin värld med dessa figurer. 

Klicka på dörren för att komma till Lennarts sagovärld!

 


  © 2014 Christer Holm:  [ e-post | hemsida ]