Följande advokater och organisationer har avböjt att föra Lottas talan vidare:

 

Leif Silbersky, Stockholm 1997 Nej! Glöm det så fort du kan!
Advokaterna, Söderhamn 1998 För hög arbetsbelastning!
Lotta Insulander, Stockholm 1998 Inget svar.
De Handikappades Riksförbund 1998 Det är en politisk fråga!

Åter till Lotta

 


© Christer Holm
christer-holm@
hotmail.se
073 7145048