[ Home | Publikationer | Diverse ]


Välkommen till bildsidorna betr arbetet avseende; I dag är staden vår!

1995

Här presenteras en bilddokumentation kring arbetet med teateruppsättning I DAG ÄR STADEN VÅR! Ett kulturhistoriskt projekt som genomfördes 1995 av Söderhamns Arbetarteaterförening i samarbete med Folkteatern och ABF.

Först några ord från: [ Producenten | ATFs Ordförande | Fotografen ]

 

Klicka här för att komma vidare!

 

© Christer Holm, 1995


 


© Christer Holm
christer-holm@
hotmail.se
073 7145048