Information

[ Tillbaka ]


 

START

Plahn-projektet startade efter initiativ av Anita Eriksson. Projektet har pågått fr.o.m. hösten 2013 t.o.m. våren 2015 och projektgruppen ”ACB” har utgjorts av Anita Eriksson, Christer Holm och Bengt Sundström. Söderhamns kommun har stöttat med pengar ur ”Kulturmiljonen”.

Syftet var, och är, att lyfta fram Lennart Plahn som den okände konstnären och visa hans unika samling av figurer. Detta har vi gjort dels genom en inventering (katalog) av samtliga figurer Lennart skänkte till Söderhamns Naturskyddsförening och dels genom denna hemsida samt en broschyr. Naturskyddsföreningen har i sin tur skänkt figursamlingen till Söderhamns kommun.
Se nedan för fotokopia av gåvobrev till Naturskyddsförningen.

Anita Eriksson och Christer Holm har lämnat ett medborgarförslag till Söderhamns kommunfullmäktige för bevarande av området kring Plahnstugan.

Där inget annat anges, tillskrivs copyright Anita Eriksson och Christer Holm.

Christer Holm, april 2015

 

 Video

Endast för privat bruk!

FILM & Video

En filmsnutt med Lennart Plahn ur Olle Hägers film ”Minns du det landet”
Titta direkt: http://www.hjalm.org/plahn/dokument/plahnfilm3.wmv
Tanka hem: http://www.hjalm.org/plahn/dokument/plahnfilm3.avi

 Här kan du se hela programmet ”Minns du det landet”: http://www.oppetarkiv.se/video/1117530/minns-du-det-landet

 

Sture Cleassons bildspel. Överfört till video i wmv-format.
Klicka på bilden för att titta direkt.


© Sture Claesson

Här kan du hämta broschyr och katalog (zip-fil).

Broschyr       © 2014 Christer Holm & Anita Eriksson                  
Katalog          © 2014 Christer Holm & Anita Eriksson              
 

 


 

 


[ Tillbaka ]