[ Home | Publikationer | Diverse ]


Fred

Freden måste komma först. Gör den inte det, kommer ingenting.
(Tage Danielsson)

Combatants for peace är en rörelse som bildades av före detta israeliska soldater och palestinska ”fighters”. De har lämnat sina vapen och arbetar fredligt för att få ett slut på Israels ockupation av palestinska områden.

Combatants for peace i Norge!

 

Human Rights Watch är en av världens främsta oberoende organisationer som försvarar mänskliga rättigheter världen över. I september 2015 öppnade Human Rights Watch ett kontor i Sverige för att stärka sitt påverkansarbete i viktiga människorättsfrågor både nationellt och internationellt. Vi ville också öka stödet för organisationens arbete världen över.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (SFSF), vardagligt kallad Svenska freds, är en politiskt och religiöst obunden svensk fredsorganisation med cirka 8 500 medlemmar fördelade på ett tjugotal lokalföreningar. Svenska freds grundades 1883 och har sitt säte i Stockholm.
             

Kurderna är ett folk med en egen kultur och ett eget språk. De härstammar från de folk som levde i Mesopotamien och längre österut för flera tusen år sedan. De fanns på plats i bergen norr om floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak långt innan turkar och araber invaderade områdena. Idag lever de flesta kurder i länderna TurkietIranIrak, och Syrien. Kurderna har aldrig haft en egen stat utan har utgjort minoriteter i de olika länderna ovan.
Ända sedan grekerna och romarna dominerade detta område har kurderna ofta förföljts och många gånger har de fördrivits från sina hemtrakter.

Kurderna organiserade sig tidigt i klaner och de har alltid varit beroende av utländska härskare. I sin kamp för frihet och självbestämmande har de ofta försökt söka stöd hos allierade utanför länderna de har bott i.

Politik. Kurdernas Arbetarparti (PKK), Folkets Demokratiska Parti (HDP)

   

[ Tillbaka ]


© Christer Holm
christer-holm@
hotmail.se
073 7145048