Adress- & Informationsruta

 


Christer Holm

Åsbergsvägen 41
826 37  Söderhamn

Tel: 073 7145048

F:a Ego Hjälm

EGO HJÄLM är från början en författarpseudonym (för Christer Holm) och var registrerad som enskild firma 1996-2012, verksam inom kultursektorn med företräde inom musik, bild och litteratur. 

 

E-Post:: Christer Holm

Copyright  

Du är nu inne på Christer Holms hemsidor.

Copyright av samtliga foton, texter och teckningar på denna sajt tillskrivs Christer Holm!
Detta gäller givetvis inte ikoner, bilder, varumärken och animeringar med syfte att länka vidare till annan upphovsman!

Teckningar i Tusses Fadäser är framställda av Eva Marklund

Samtliga foton och texter: Christer Holm (där inte annat anges)

 

Vad säger lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk?

 

 


Christer Holm
Tfn; 073 7145048
E-post: christer.holm@musiker.nu